Rúbrica Dixital: “Galicia Calidade aporta diferenciación e garantía de cara ao consumidor”