Corresponsables: “RSC, de moda a fondo de armario”